Resan till Fjäderkungens Rike (2014)

| Adventure, Animation | IMDB

Producers:

-

Related Countries:

Danmark, Sverige

Sverige

Added:

2017-09-19

Rating:

Från 7 år
No pictures are added yet.

Resan till Fjäderkungens Rike

Framställningen innehåller genomgående inslag av en utsatt kaninunge som förlorat sin mamma samt en kaninmamma som blir bortrövad, en kaninunge som är ett ensam på ett skepp som förliser och hotfulla jättetentakler, vilka bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet hos barn under 7 år.

Added:

2017-09-19

Premiere:

2014-01-31
No clips are added yet.